Miễn phí danh sách hơn 600 gợi ý từ khóa trên Bing

+ Gõ từ khóa chính vào khung search (ví dụ bạn gõ từ khóa [ve may bay], Bing hiện các gợi ý ve may bay gia re, ve may bay 2016. Khi đó từ khóa chính là [ve may bay]
+ Mặc định từ khóa chính sẽ bao gồm một khoảng trắng phía sau cùng của từ khóa, nhằm tránh từ khóa chính lặp lại trong kết quả gợi ý.
+ Kết quả gợi ý sẽ hiển thị theo thứ tự từ a - z, 0 - 9